Komptetens

Vi har god erfarenhet av administration av lokalnät med Windows, Macintosh och Linux, TCP/IP inklusive webteknik och brandväggar. Programmering i Delphi, C++, samt Perl och Ruby.

Gott kontaktnät för andra lösningar.